Frontrunner » FRONTS – forsideverktøyet

FRONTS – forsideverktøyet

FRONTS er forsideverktøyet som gjør Frontrunner til en komplett publiseringsløsning på WordPress. Med FRONTS kan du sette opp automatiske forsider, seksjonssider og kampanjesider. Du kan også planlegge publisering av forsider frem i tid, du kan velge å manuelt deske hele forsiden eller automatisere hele eller deler av forsiden.

FRONTS er bygget opp med funksjonalitet og design for en moderne avis og magasin, løsningen leveres med tre standard oppsett – men kan med enkle grep tilpasses designmanual. Slik bidrar FRONTS til å gjøre forsiden unik for din publikasjon uten at du trenger store ressurser for holde forsiden levende og alltid oppdatert. Ta kontakt for en demonstrasjon av FRONTS.

FRONTS utvikles av Sorenso.